Proverbe comentate

Autor chat
Editura Albatros chat
Loc publicare București
An 1973
Subiect proverbe chat
Note Bibliografie p. 316-321

I -5497; 82F135.1/G67

Golescu, Iordache
    Proverbe comentate / Iordache, Golescu.- București : Albatros , 1973.
    351 p., [4] f. pl..- (Cogito).    
    Bibliografie p. 316-321.

    I Paschia, Gheorghe(ed.)

    1. proverbe

821.135.1-84
082.1Cogito


299 __ $aProverbe comentate
501 __ $aF2 $aSediul central $aSediul central $aSediul central $aSediul central $aSediul central
615 __ $n8
675 __ $a821.135.1-84 $a082.1Cogito
975 __ $a821.135.1 $a-84 $a082.1
955 __ $a1
200 0_ $aProverbe comentate $bCarte tipărită $fIordache, Golescu
700 __ $aGolescu, Iordache
702 __ $4ed. $aPaschia, Gheorghe
035 __ $aI -5497 $a82F135.1/G67
686 __ $a821.135.1
608 __ $amonografie
606 __ $aproverbe
101 0_ $arum
210 ## $aBucurești $cAlbatros $d1973
215 __ $a351 p., [4] f. pl.
225 0_ $aCogito
300 __ $aBibliografie p. 316-321
Barcode/Nr. Inventar Număr/Ediție Localizare Regim resursa Disponibil Cota
1. 95919 / 95919 1 - Imprumut Împrumut Da 8F135.1/G67
2. 95917 / 95917 2 - Sala Lectura Împrumut la sala de lectură Da I -5497
Gestiune Regim imprumut Ex. Acțiune
1 - Imprumut Împrumut 1
2 - Sala Lectura Împrumut la sala de lectură 1

Disponibile: 0

Notificare la disponibilitate

Lăsați un comentariu